allegiance in Olandese

pronuncia
zn. trouw, loyaliteit

Frasi Di Esempio

Let us cut across party lines and national allegiances.
Laat ons daarvoor over de partij- en nationale grenzen heen samenwerken.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This attitude of allegiance to the interests of multinational companies shows total contempt for both humans and nature.
Met dit blijk van trouw aan de belangen van de multinationale ondernemingen ondermijnt president Bush de belangen van mens en natuur.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Not only does it enhance the atmosphere of regional European allegiance, but is also an important element of integration.
Behalve dat de sfeer van regionale Europese loyaliteit erdoor wordt verbeterd, is het ook een belangrijk element van integratie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Regrettably its blind allegiance is paradoxically damaging to Israel's cause.
Jammer genoeg heeft hun blinde loyaliteit paradoxaal genoeg een schadelijk effect op de Israëlische zaak.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The Sunday papers are full of articles swearing allegiance to culture, but nothing ever comes of it.
In elke zondagskrant wordt lippendienst bewezen aan cultuur, maar daden blijven achterwege.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
There was a ruthless purge of small and weak parties owing allegiance exclusively to their leaders.
Er werd genadeloos opruiming gehouden onder kleine en zwakke partijen, die hun aanhang uitsluitend aan hun leiders te danken hadden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
After its decade–long allegiance with China, it has woken up as the least developed country in Europe.
Decennialang was het gebonden aan China; nu is het ontwaakt als het minst ontwikkelde land van Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In order to reinforce it, European identity should encompass individual allegiances and adopt cultural legacies.
Om die te versterken moet de Europese identiteit een plaats inruimen voor persoonlijke loyaliteiten en de nalatenschap van de cultuur.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Your ultimate allegiance must always be to the country in which you settle.
De grootste loyaliteit moet altijd uitgaan naar het land waar men zich vestigt.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
A Europe inspiring confidence by its unity and drawing allegiance through diversity.
Een Europa dat vertrouwen wekt door zijn eenheid en trouw geniet in verscheidenheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

devotion: homage, loyalty, faithfulness, fidelity, fealty


© dictionarist.com