annoyed in Olandese

pronuncia
bn. boos, geërgerd

Frasi Di Esempio

Even when people annoy you or make you angry, respect them.
Zelfs als mensen je vervelen of je boos maken, respecteer hen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Children hate annoying teachers.
Kinderen hebben een hekel aan irritante leraren.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".
Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I was very much annoyed with him.
Ik was erg boos op hem.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'm annoyed at your selfishness.
Dat egoïsme van je stoort me.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She's annoying and selfish.
Ze is irritant en egoïstisch.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
That guy annoys me.
Die kerel ergert mij.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
That sound is annoying.
Dat geluid is irritant.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This music's annoying everyone.
Deze muziek irriteert iedereen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Tom is starting to annoy me.
Tom begint me te irriteren.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

wearied: dull, bored, fed up, irked© dictionarist.com