bravery in Olandese

pronuncia
zn. moed

Frasi Di Esempio

Mr President, Torrey Canyon, Olympic Bravery, Haven, Amoco Cadiz, Gino, Tanio, so many names we remember with horror.
Mijnheer de Voorzitter, Torrey Canyon, Olympic Bravery, Haven, Amoco Cadiz, Gino, Tanio, allemaal namen met een sinistere bijklank.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Once again, he lacked the bravery of President Anwar al-Sadat and dashed all our hopes.
Nogmaals werd duidelijk dat hij niet over de moed van iemand als Sadat beschikt. Hij heeft alle hoop de grond in geboord.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In exposing and standing up to the thuggery of Sinn Féin/IRA, the McCartney sisters have shown remarkable bravery.
Door de gangsterpraktijken van Sinn Féin en de IRA aan het licht te brengen en te trotseren, hebben de zusters McCartney blijk gegeven van uitzonderlijke moed.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
However, none of this would have happened if it had not been for the bravery of 77 Members of this House.
Deze bijeenkomst zou echter nooit mogelijk zijn geweest zonder de moed van 77 leden van dit Parlement.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
For his bravery, he paid the ultimate price.
Hij heeft de hoogste prijs betaald voor zijn moed.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.
Maar de Birmese burgers hebben een ongebreidelde moed aan de dag gelegd door de straat op te gaan en te demonstreren.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Bravery is good, but brains are better.
Heldenmoed is goed, maar hersens zijn beter.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Many remain unknown, but the bravery and devotion of all of them deserve to be remembered.
Velen van hen zijn onbekend gebleven, maar hun moed en toewijding zijn het waard om herinnerd te worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He understood very well what bravery could lead to.
Hij begreep maar al te goed waar moed toe kan leiden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The fact is that he put his life on the line; he knew that the threats were increasing, and his bravery should be recognised.
Het feit is dat hij zijn leven op het spel heeft gezet; hij wist dat er steeds meer bedreigingen waren, en zijn dapperheid moet worden erkend.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

audacity: boldness, daring, courage, heroism, intrepidity


© dictionarist.com