brought up in Olandese

pronuncia
opvoeden, grootbrengen

Frasi Di Esempio

It seemed the quarrel would finally be talked out, when Mark added fuel to the fire by bringing up the question of who was guilty.
Het leek erop dat de ruzie eindelijk uitgepraat zou worden, toen Mark olie op het vuur gooide door te beginnen over de vraag wie de schuldige was.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In Thailand, bringing up the children isn't the father's responsibility; it's entirely up to the mother.
In Thailand is de opvoeding van de kinderen niet de verantwoordelijkheid van de vader; het is geheel aan de moeder.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
These installations are not being brought up to date.
Die installaties worden niet verder gemoderniseerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
At this juncture, Mr President, I would like to bring up a remark made by Mrs Randzio-Plath.
Aangekomen bij dit punt, mijnheer de Voorzitter, zou ik willen verwijzen naar een opmerking gemaakt door mevrouw Randzio-Plath.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I would like to add one more point which has not been discussed here but which I would like to bring up.
Ik wil nog wel één ding zeggen dat is hier niet aan de orde gesteld maar ik wil het gewoon toch maar op tafel leggen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I am extremely grateful to the rapporteur for touching on and bringing up this question in his explanatory statement.
Ik ben de rapporteur bijzonder dankbaar dat hij deze kwestie in zijn toelichting aan de orde heeft gesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
A situation whereby the Committee on Budgetary Control' s many reports keep bringing up the same subject is not normal.
Het is niet normaal dat in veel verslagen van de Commissie begrotingscontrole telkens weer dezelfde onderwerpen aan de orde worden gesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
While I have the floor, I would like to bring up a few additional points.
Ik wil in deze interventie nog enkele gezichtspunten naar voren brengen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is nonetheless being mooted that the sanctions will be brought up again in Feira.
Er wordt nochtans gezegd dat in Feira opnieuw zal gepraat worden over de sancties.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The PR side of the Ombudsman' s activities has already been brought up by other speakers and can never be underestimated.
De PR-werkzaamheden van de ombudsman zijn al door andere sprekers belicht en het belang ervan kan niet genoeg onderstreept worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!



© dictionarist.com