calling in Olandese

pronuncia
zn. streven; roeping; beroep; vak

Frasi Di Esempio

“Ebek,” Cleopatra called me over.
“Ebek”, riep Cleopatra mij.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Tibby was a favoured servant and Cleopatra had given her a comfortable place to call her own.
Tibby was een bevoorrechte dienares en Cleopatra had haar een comfortabele plek gegeven die ze thuis kon noemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The different powders, called pigments were then used to create the beautiful colours my mother used to paint her murals.
De verschillende poeders, genaamd pigmenten, werden later gebruikt voor het maken van de prachtige kleuren die mijn moeder voor haar muurschilderingen gebruikte.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
People are calling them already – this could be a great way for them to make a small fortune.
Mensen bellen hen al - dit zou een geweldige manier voor hen kunnen zijn om een klein fortuin te verdienen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
These anonymous people called her names, and now they were threatening her.
Deze anonieme mensen noemden haar namen, en nu bedreigden ze haar.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
For some reason her so-called friends weren’t even speaking to her.
Om de een of andere reden praatten haar zogenaamde vrienden zelfs niet met haar.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
They started calling him names.
Ze begonnen hem namen te noemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Kate was always being called names.
Kate werd altijd uitgescholden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
They called her terrible names and some people were sending messages to her phone.
Ze noemden haar verschrikkelijke namen en sommige mensen stuurden berichten naar haar telefoon.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
My wife Marisa works for a humanitarian organisation called Doctors Without Borders.
Mijn vrouw, Marisa, werkt in een hulporganisatie, die Artsen zonder Grenzen heet.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

vocation: line, business, affair, occupation, craft, jobdictionary extension
© dictionarist.com