clamour in Olandese

pronuncia
zn. herrie, lawaai, geraas; protest; aanklacht
zn. schreeuwen, tieren; protesteren, zijn stem verheffen

Frasi Di Esempio

I want no part in this populist clamour.
Deze populistische hetze is niet aan mij besteed.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Last week on the streets of Palestine we heard the clamour for choice and change.
Vorige week hebben we in Palestina op straat de roep om verandering en vrije keuze gehoord.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In short, I believe that this debate has demonstrated that this House is clamouring for transparency.
Ik meen samenvattend te kunnen stellen dat dit debat duidelijk maakt dat het Parlement roept om meer transparantie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Heed the clamour for more state rights, not centralisation; more local control, not ‘Brusselisation’.
Neem de roep om meer rechten voor de lidstaten in plaats van centralisatie, om meer lokale zeggenschap in plaats van ‘Brusselisatie’, serieus.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Once the EU proposes any new budget line, there is usually such a clamour.
Wanneer de Europese Unie een nieuwe begrotingslijn voorstelt dan is dergelijk protest geen uitzondering.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
If the public understood the European budget better, they might clamour a little louder for us to be harder on fraud.
Als het publiek de Europese begroting beter zou begrijpen, zou het misschien harder roepen dat wij strenger moeten zijn voor fraude.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In democratic societies, rights must be clamoured for unstintingly and not undermined.
In een democratische samenleving moet het recht consequent worden behartigd en niet ondermijnd.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is to listen to the clamour that is filling the streets and squares of our cities.
Het is onze rol om te luisteren naar de protestkreten die de straten en pleinen van onze steden vullen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
What are these if not unemployment benefits, which we have defended with great clamour?
Wat zijn dit anders dan werkloosheidsuitkeringen, die wij met hand en tand hebben verdedigd?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Users and merchants will be clamouring for more choice.
Gebruikers en handelaren zullen aandringen op meer keuzemogelijkheden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!dictionary extension
© dictionarist.com