confront in Olandese

pronuncia
ww. konfronteren; verifiëren

Frasi Di Esempio

He was confronted with some difficulties.
Hij werd geconfronteerd met enkele problemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We must confront increasing public awareness of GMOs by regulating their use in feedingstuffs accordingly.
Wij moeten tegemoetkomen aan die toenemende gevoeligheid onder de bevolking en het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen navenant regelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is a fact: China is the major threat, the major threat to us, the threat which we must confront, the threat to peace.
Het staat als een paal boven water: China vormt een grote bedreiging, een grote bedreiging voor ons, een bedreiging waaraan we het hoofd moeten bieden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I do not expect you to wave through or rubber stamp everything you are confronted with in the coming years.
Ik verwacht niet dat u in de komende jaren al onze voorstellen met applaus zult begroeten of automatisch zult goedkeuren.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I detected a great commitment by the Romanian authorities to going as far as possible to confront situations of this kind.
Ik meen een grote inspanning van de Roemeense autoriteiten te hebben waargenomen om dit soort situaties zoveel als maar mogelijk is, te bestrijden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The IT boom is confronted by mergers and redundancies.
Tegenover de spectaculaire ontwikkeling van de informatietechnologie staan fusies en ontslagen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Greater labour mobility may certainly help to confront the problems which may arise in the event of asymmetric clashes.
Inderdaad kan een hogere arbeidsmobiliteit ook bijdragen aan het beheersen van sommige problemen die zich in geval van asymmetrische schokken kunnen voordoen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is as if it is running scared from confronting the implications of its role as the guardian of the Treaties.
Het lijkt wel alsof de Commissie bang wegloopt als zij geconfronteerd wordt met de verantwoordelijkheden die zij heeft als hoedster van de Verdragen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We must therefore unreservedly confront the issue of the final status of what was formerly Yugoslavia.
Wij moeten de kwestie van de definitieve status van ex-Joegoslavië dan ook in alle openheid aanpakken.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Every day, we are confronted with examples of repression.
Elke dag worden we weer geconfronteerd met voorbeelden van repressie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

1. encounter: face, affront, challenge, cope with, brave
2. resist: oppose, dispute, challenge, defy, repel, counter, contradict© dictionarist.com