corporation in Olandese

pronuncia
zn. trust; corporatie

Frasi Di Esempio

In 1980 the Ontario Censor Board banned the film "The Tin Drum, " adapted from the Günter Grass novel, but the media found this silly, and so the Canadian Broadcasting Corporation (CBC) showed the offending scene that night from coast to coast on the national news.
In de jaren 1970 verbood de filmcensuurcommissie van Ontario de film "De blikken trommel", filmversie van het boek van Günter Grass, maar de media vonden dit dom, en daarom toonde de Canadeese omroep CBC de omstreden passage die avond aan het hele land in de nieuwsuitzending.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
A key role attaches to the public corporations in particular.
In het bijzonder de publieke omroepen krijgen een sleutelrol toebedeeld.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
All major corporations have small and medium-sized enterprises as subsidiaries, particularly in the field of research.
De grote holdings hebben allemaal dochterondernemingen die behoren tot het midden- en kleinbedrijf, juist op het gebied van onderzoek.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Today' s international crime syndicates are global business corporations.
De internationale misdaadsyndicaten van vandaag zijn global business corporations.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Mr Bush is just doing the dirty work for large US corporations in the oil and coal industry.
De heer Bush handelt in het belang van de grote Amerikaanse ondernemingen in de olie- en steenkoolindustrie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Some States and some large corporations still regard profit and growth as much more important.
Sommige staten en sommige grote ondernemingen vinden winst en groei nog steeds veel belangrijker.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The TotalFinaElf Corporation, which already bears guilt for the Erika shipwreck, is fully responsible.
Het concern TotalFinaElf, dat reeds schuld trof voor de ramp met de Erika, is volledig verantwoordelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Science must not be dependent on the ethics of big corporations, and that is why it must receive public funding.
De wetenschap mag niet afhankelijk zijn van de ethiek van grote ondernemingen en daarom moet zij met overheidsgeld worden gefinancierd.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This House wants an equal economic partnership with the citizens of Latin America, not just with a handful of major corporations.
Het Europees Parlement wil een gelijkwaardig economisch partnerschap met de burgers van Latijns Amerika en niet alleen met de grote ondernemingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I very much fear that this meritocracy is simply a way of masking the pressure exerted by large food corporations.
Ik ben bang dat achter die "verdienste" eenvoudigweg de druk van de grote fabrikanten uit de voedings- en genotmiddelenindustrie schuilgaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!© dictionarist.com