employment in Olandese

pronuncia
zn. werk, arbeid

Frasi Di Esempio

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
Iedereen heeft recht op arbeid, op vrije beroepskeuze, op goede en rechtvaardige werkvoorwaarden, en op bescherming tegen werkloosheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He has been without employment for a month.
Hij zit al een maand zonder werk.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He is seeking employment.
Hij zoekt werk.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In the past, this Parliament has viewed the social economy as an important potential provider of employment.
In het verleden heeft dit Parlement de sociale economie steeds beschouwd als een belangrijke potentiële bron van werkgelegenheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Agriculture only provides 5.5% of employment in the Union.
Daarentegen zorgt de landbouw voor slechts 5,5% van de werkgelegenheid in de Unie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is one of the steps towards a policy of employment and sustainable development.
Het is een eerste stap in de richting van een werkgelegenheidsbeleid en duurzame ontwikkeling.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
With global markets, we need global employment laws and global subsidies.
Op een wereldwijde markt zouden ook wereldwijde arbeidsvoorschriften en wereldwijde steunregelingen moeten bestaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Not only the difference in income per capita but, above all, large disparities in employment continue to give cause for concern.
Niet alleen het verschil in inkomen per hoofd, maar vooral de grote verschillen inzake tewerkstelling blijven zorgen baren.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It also requires the monitoring of mergers taking employment, the environment and consumers into consideration.
Dit houdt tevens in dat er toezicht moet worden gehouden op bedrijfsconcentraties, met inachtneming van de werkgelegenheid, het milieu en de consument.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Greece has seen an increase in the employment rate and, as far as I can see, an increase in productivity.
In Griekenland stellen wij - zoals blijkt uit de gegevens die ik hier heb - een stijging vast van het werkgelegenheidspercentage en de productiviteit.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

1. occupation: job, profession, vocation
2. engaging: engagement, using, hiring, calling© dictionarist.com