honourable in Olandese

pronuncia
[honourable (Brit.) ] zn. eerlijk mens, respectabel iemand, iemand met principes; iemand die titel Weledelachtbare bezit (titel uit respect gegeven aan hoge functionarissen, Engelse adelijke titel gegeven aan de nakomelingen van edelmannen onder de rang van markies)

Frasi Di Esempio

It is extremely important and I recognise the concern of the honourable Member.
Dit is uiterst belangrijk en ik heb dan ook alle begrip voor uw bezorgdheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I have classified the issues raised by the honourable Members into four groups.
Ik heb de door de geachte afgevaardigden gemaakte opmerkingen in drie categorieën onderverdeeld.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I am sure the honourable Member did not mean that.
Ik ga er daarom ook vanuit dat het geachte EP-lid die suggestie niet wilde wekken.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Secondly, I do understand exactly what the honourable Member is saying about Mitrovica.
Wat de tweede vraag betreft begrijp ik precies wat de geachte afgevaardigde bedoelt met zijn opmerkingen over Mitrovica.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We will certainly raise the point made by the honourable Member.
We zullen het vraagstuk waar de geachte afgevaardigde naar verwijst, vast en zeker aan de orde stellen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The honourable Member raised the question.
De geachte afgevaardigde heeft daar een vraag over gesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
One or two honourable Members, Mr Ferber and Mr Cushnahan, spoke about the gap between rhetoric and reality.
Twee geachte afgevaardigden, de heer Ferber en de heer Cushnahan, spraken over die kloof tussen woorden en daden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I hope that the honourable Members will agree to support these proposals as a sign of goodwill towards FYROM.
Ik hoop dat mijn collega's bereid zijn om deze voorstellen als teken van goede wil tegenover FYROM aan te nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
At the time of that visit I will also, as recommended by honourable Members and others, be upgrading our representation in FYROM.
Tijdens dat bezoek zal ik tevens gehoor geven aan het verzoek van onder meer het Parlement om de status van onze vertegenwoordiging in FYROM op te waarderen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
. I would like to begin by congratulating the honourable Member on the way in which he introduced this extremely important debate.
Ik wil om te beginnen de geachte afgevaardigde een compliment maken voor de wijze waarop hij dit uiterst belangrijke debat heeft ingeleid.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

1. distinguished: dignified, important, illustrious, noble, great, famous
2. honest: just, upright, virtuous, true, ethical, fair, noble
3. reputable: creditable, equitable, estimable, proper, right


© dictionarist.com