human being in Olandese

pronuncia
menselijk wezen

Frasi Di Esempio

Humans are the main cause of the problem.
Mensen zijn de grootste oorzaak voor dit probleem.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Human beings are social creatures.
Mensen zijn sociale wezens.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I am a human being.
Ik ben een persoon.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I am no bird, and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.
Ik ben geen vogel, en geen net verstrikt me; ik ben een vrij mens met een onafhankelijke wil.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'm a human being.
Ik ben een mens.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In the modern age, humans are detached.
In deze moderne tijd zijn de mensen afstandelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Is a human being mortal?
Zijn mensen sterfelijk?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Humans were never meant to live forever.
Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
But human beings are different.
Maar mensen zijn verschillend.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

person: somebody, individual, body, soul, character, someone


dictionary extension
© dictionarist.com