notable in Olandese

pronuncia
bn. merkwaardig, belangrijk, aanzienlijk, opvallend, merkbaar, flink, bedrijvig, werkzaam
zn. persoon : aanzienlijk persoon, vooraanstaand persoon, notabele

Frasi Di Esempio

In the field of CFSP, notable progress is already being made, particularly in terms of cooperation in the area of defence.
In het kader van het GBVB is er al opmerkelijke vooruitgang geboekt, met name op het gebied van defensiesamenwerking.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This cooperation achieved a notable success a few days ago with some of the main leaders of ETA being arrested in France.
Dankzij deze samenwerking hebben we enkele dagen geleden een opmerkelijk succes behaald: in Frankrijk zijn enkele van de belangrijkste ETA-leiders gearresteerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Similarly notable by their absence are any provisions on parliamentary scrutiny.
Evenzo schitteren alle bepalingen inzake parlementaire controle door afwezigheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The Taliban have scored a notable success only in reducing opium production.
De Taliban hebben alleen een notoir succes geboekt met de vermindering van de opiumproductie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Its presence, both here in the Chamber and in the committees, has been very notable and much appreciated.
Zowel hier in de Vergadering als in de parlementaire commissies was het voorzitterschap zeer vaak aanwezig, hetgeen bijzonder gewaardeerd werd.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
New figures from August 2001 show no notable variation in unmetered access prices.
Nieuwe cijfers van augustus 2001 laten geen grote variatie zien in de prijzen voor ongelimiteerde toegang.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The results of the plans proved positive. There were notable improvements in production and marketing.
Deze maatregelen hebben tot positieve resultaten geleid: de productie en de marketing van dopvruchten zijn aanzienlijk verbeterd.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Community food law is especially notable for its significant deficiencies as regards coherence and legal certainty.
Het gemeenschappelijk levensmiddelenrecht wordt met name gekenmerkt door aanzienlijke gebreken op het gebied van de coherentie en de rechtszekerheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
What is most notable, I think, is the United States's lack of interest in common solutions.
Het meest opvallend was volgens mij de onwil van de kant van de Verenigde Staten om tot gemeenschappelijke oplossingen te komen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The Danish Presidency will be marked by a number of notable international summits.
Het Deens voorzitterschap zal gekenmerkt worden door een aantal belangrijke internationale topbijeenkomsten.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!© dictionarist.com