office in Olandese

pronuncia
zn. ambt, betrekking, bediendenkamer, taak, dienst, bureau, kantoor, ministerie, kerkdienst, mis, officie, godsdienstoefening, spreekkamer

Frasi Di Esempio

They were sent to the headmaster’s office and as a result of their bad behaviour, they were suspended from school for one week.
Ze werden naar het kantoor van de directeur gestuurd en als gevolg van hun slechte gedrag werden ze geschorst van school voor een week.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The kids still go to school, and I work part-time in a lawyer’s office.
Onze kinderen gaan nog naar school, en ik werk halve dagen in een advocatenkantoor.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
When we arrived to the office of the car rental, we almost fainted.
Toen we aankwamen bij het autoverhuurkantoor vielen we bijna flauw.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I went to the administrative office to speak to the manager and there was no doubt: nobody had applied for Germany and, on the basis of points, it was the only one they could give me.
Ik ging naar het administratiekantoor om met de manager te spreken en er was geen twijfel mogelijk: niemand had Duitsland aangevraagd en, op de basis van punten, was dit het enige wat ze me konden geven.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I found his office easily.
Ik heb gemakkelijk zijn kantoor gevonden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I learned about your portable copier at the Tokyo-Office '97 Expo.
Ik heb gehoord over uw draagbare kopieerapparaat op de Tokyo-Office '97 Expo.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I managed to find his office.
Ik ben erin geslaagd zijn kantoor te vinden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I went as far as the post office.
Ik ging tot aan de post.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'm just a plain office worker.
Ik ben maar een gewone bureelbediende
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Is Mr. Jones in the office?
Is meneer Jones op kantoor?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com