participation in Olandese

pronuncia
zn. aandeel, deelneming, deelname, inspraak

Frasi Di Esempio

Participation is voluntary and free of charge.
De deelname is vrijwillig en kosteloos.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Corpus juris is something that was set up without any kind of public debate or public participation.
De corpus juris is een idee dat is uitgewerkt zonder enige vorm van openbaar debat of participatie van de bevolking.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The increased participation of our citizens is something I hope and pray for.
Ik hoop vurig dat de deelname van onze burgers zal toenemen en haar vruchten zal afwerpen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
However, if it is a union of culture, civilisation and participation, then it becomes a living thing.
Maar als ze ook cultuur en beschaving omvat en de participatie van de burgers kan waarborgen, zal ze succesvol zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We shall thereby be able to replace poverty, dependency and alienation with equity, initiative and participation.
Voor ons is het de aangewezen manier om armoede, afhankelijkheid en isolatie te vervangen door gelijkheid, ondernemingslust en participatie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The participation of local bodies is absolutely essential.
De deelneming van plaatselijke gemeenschappen is van essentieel belang.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We are convinced that the participation of women in the decision-making process will be beneficial to society as a whole.
Wij zijn ervan overtuigd dat de deelname van vrouwen in de besluitvorming ten goede komt aan de hele maatschappij.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Amendment No 6 is intended to tighten up the Commission' s participation in the inspection procedure.
Amendement 6 strekt ertoe het bindende karakter van het artikel door de deelneming van de Commissie aan de controleprocedure te verhogen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In addition, the macroeconomic dialogue lacks the participation of the European Parliament as an equal partner.
Bovendien speelt het Europees Parlement bij de macro-economische dialoog niet de rol van gelijke partner.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We need this European company to come supplied with minimum standards of worker participation.
We willen een Europese Vennootschap met minimumnormen voor de medezeggenschap voor de werknemers.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!© dictionarist.com