uncertain in Olandese

pronuncia
bn. onzeker, twijfelachtig

Frasi Di Esempio

Whether the medicine will work or not is uncertain.
De werking van het medicament is onzeker.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The rapporteur has already hinted at this in no uncertain terms, namely, the issue of interethnic relations.
De rapporteur heeft daar in zeer klare taal reeds duidelijk op gewezen. Het punt van de interetnische verhoudingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Do not lift economic sanctions while their fate remains uncertain.
Zolang geen duidelijkheid bestaat over hun lot moeten wij de economische sancties niet opheffen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This is a legally uncertain basis for legislation and that makes me unhappy.
Dit is een rechtskundig onzekere basis voor wetgeving en dat betreur ik.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The same applies in Afghanistan, where one is uncertain as to whom one should even start discussions with.
Met Afghanistan is het net zo. Voor dat land is het zelfs niet duidelijk met wie we in gesprek zouden moeten treden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
That would mean that the situation would remain uncertain from the consumers' point of view.
Het uitblijven van een dergelijk kader zou betekenen dat de situatie voor de consument onzeker blijft.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
For the first time, European legislation defines manufacturer' s liability in no uncertain terms.
Voor het eerst is de producentenverantwoordelijkheid duidelijk vastgelegd in de Europese wetgeving.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Those people involved in the changes in the various services are also very uncertain about the organisational changes.
De mensen die betrokken zijn bij de veranderingen in de verschillende diensten zijn ook zeer onzeker over de organisatorische veranderingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is crucial, therefore, for the European Union to ask Namibia, in no uncertain terms, to halt this witch-hunt.
Het is daarom noodzakelijk dat de Europese Unie en de lidstaten Namibië luid en duidelijk oproepen deze heksenjacht te staken.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Of course, however, European integration is something that is so distinctive, paradoxical and uncertain that it is untouchable.
De Europese eenwording is een proces met een geheel eigen dynamiek vol tegenstellingen en onzekerheden en deze dynamiek maakt haar onaantastbaar.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!




© dictionarist.com