uniquely in Olandese

pronuncia
bw. uniek

Frasi Di Esempio

This is in no way a uniquely western way of thinking; these values are at the root of a shared democratic consciousness.
Dat is geenszins een typisch westerse manier van denken, het moet een gemeenschappelijk democratisch bewustzijn zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I agree - in its present form, it is uniquely bad.
Die richtlijn is in de huidige versie zo slecht dat zij inderdaad uniek is.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It would be a gross mistake and an intrusion into an area of uniquely national competence to try and ban such recruitment.
Het zou een grote vergissing zijn en een inbreuk op een uitsluitend nationale bevoegdheid wanneer geprobeerd zou worden een dergelijke rekrutering te verbieden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The European Union cannot do everything, but we are uniquely powerful.
De Europese Unie kan niet alles maar verkeert wel in een unieke machtspositie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Probably uniquely in this House, I actually knew Leyla Zana before she was tried and convicted.
Ik kende, waarschijnlijk als een van de weinige leden van dit Parlement, Leyla Zana al voordat zij berecht en veroordeeld werd.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Uniquely in the world, Europe is developing a democratic form of transnational governance.
Europa is bezig een democratische vorm van transnationaal bestuur te ontwikkelen, en dat is uniek in de wereld.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This forum uniquely allows them to resolve their problems peacefully.
Dit forum maakt het op unieke wijze mogelijk dat zij hun problemen vreedzaam oplossen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Dichloromethanes, as we have heard, are substances with a uniquely hazardous profile.
Dichloormethaan, zoals we hebben gehoord, is een stof met een ongeëvenaard gevaarlijk profiel.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We are uniquely placed because of what we have achieved in our Union.
We verkeren in een unieke positie door wat we in onze Unie hebben bereikt.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Given its strategic location, Hungary is uniquely placed to put this issue on the European agenda.
Gezien zijn strategische ligging is Hongarije bij uitstek geschikt om deze kwestie op de Europese agenda te plaatsen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

solely: only, alone, singly, simply


© dictionarist.com