untenable in Olandese

pronuncia
bn. kan niet beschermd worden; onvast

Frasi Di Esempio

Other practices, such as polygamy or the inheriting of widows, have become untenable in an AIDS era.
Andere praktijken zoals polygamie of de overerving van weduwen zijn in een aidstijdperk onhoudbaar geworden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
That is not easy, but the present system is untenable.
Niet gemakkelijk, maar het huidig systeem is niet houdbaar.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Yesterday, we saw the arrest of 95 members of the NLD and the situation in Burma has become untenable.
Gisteren zijn 95 leden van de NLD gearresteerd. De toestand in Birma is gewoonweg onhoudbaar geworden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The situation is in untenable conflict with EU principles of the rule of law.
Die situatie is op onhoudbare wijze in strijd met het rechtsstaatbeginsel van de Europese Unie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
- (SV) The present increase in haulage in Europe is untenable in the long term.
De huidige ontwikkeling van het vervoer in Europa is op lange termijn onhoudbaar.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In trying to defend an untenable position the Commission has shamelessly sought to gag its own scientific advisers.
In haar poging een onhoudbare positie te verdedigen heeft de Commissie haar eigen wetenschappelijk adviseurs de mond willen snoeren.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The excuse that the European Union should not extend its acreage of oilseed crops due to WTO agreements is untenable.
Het excuus dat de Europese Unie haar areaal oliehoudende gewassen niet mag uitbreiden vanwege WTO-afspraken is onhoudbaar.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Pensions will thus become unsafe, untenable and unaffordable.
Zo worden pensioenen onveilig, onhoudbaar en onbetaalbaar.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The current inequities that I have described are untenable and certainly indefensible.
De thans bestaande ongelijkheid die ik zojuist heb beschreven is zowel onhoudbaar als onverdedigbaar.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Three years of drought have made the supply situation untenable.
Drie jaar van droogte heeft voor een groot voedseltekort gezorgd.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!© dictionarist.com