utterly in Olandese

pronuncia
adv. volslagen, volkomen, geheel en al

Frasi Di Esempio

I utterly despise formal writing!
Ik heb een ontzettende hekel aan een formele schrijfstijl!
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Both I and other MEPs utterly reject such a drastic change of system.
Zulk een schadelijk nieuw systeem kunnen wij niet goedkeuren.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I utterly condemn this act of barbarism that is unworthy of any civilised society.
Ik heb die barbaarse en elke beschaafde samenleving onwaardige daad met klem veroordeeld.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Like the European Parliament, we utterly deplore them.
Net als het Europees Parlement betreuren wij deze verwikkelingen ten zeerste.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Sometimes it is national authorities who are actually flouting the law and behaving in an utterly negligent way.
Soms zijn het de nationale overheden zelf die de wet met voeten treden en zich bijzonder nalatig gedragen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This certainly shows that the President of this sitting is utterly impartial.
Dit bewijst dat de Voorzitter in deze vergadering volstrekt onpartijdig is.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This is utterly unacceptable and I shall, of course, let you know the results of the enquiry.
Dit is volkomen onaanvaardbaar en ik zal u met veel plezier de resultaten van het onderzoek meedelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
There is absolutely no doubt that the act itself is to be utterly condemned.
Over de gebeurtenissen zelf hoeven we niet te discussiëren: die moeten veroordeeld en verworpen worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We condemn and deplore this appalling crime; we utterly condemn those who planned and perpetrated it.
Wij veroordelen en betreuren deze afgrijselijke misdaad, wij veroordelen met al onze kracht degenen die deze misdaad hebben gepland en uitgevoerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Mr President, we will never forget the attacks against the United States, which we utterly condemn.
Mijnheer de Voorzitter, we zullen nooit de aanvallen tegen de Verenigde Staten vergeten en wij veroordelen ze onvoorwaardelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com