alive in Polacco

pronuncia
a. żyjący, żywy, napięcie: pod napięciem {elektr.}

Frasi Di Esempio

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We found him alive.
Znaleźliśmy go żywego.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
They caught a lion alive.
Złapali lwa żywcem.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The goldfish is alive.
Złota rybka żyje.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
After his accident, he is happy to be alive.
On jest szczęśliwy, że żyje po tym swoim wypadku.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.
Wielu wielkich myślicieli, którzy byli nieznani za życia, zdobyło sławę po śmierci.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Almost all dogs are alive.
Prawie wszystkie psy są żywe.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.
Słyszałem, że sparaliżowanego człowieka zjadły żywcem larwy much.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Elvis Presley is alive!
Elvis Presley żyje!
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'm sure he's alive.
Jestem pewien, że on żyje.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


dictionary extension
© dictionarist.com