annoying in Polacco

pronuncia
a. przykry, dokuczliwy, nieprzyjemny, nieznośny, irytujący

Frasi Di Esempio

Even when people annoy you or make you angry, respect them.
Nawet gdy ludzie irytują cię lub złoszczą, szanuj ich.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
My parents keep arguing about stupid things. It's so annoying!
Moi rodzice stale kłócą się o drobnostki. To takie irytujące!
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying.
Moi znajomi zawsze mówią, że jestem zbyt spokojny, ale moja rodzina mówi, że jestem zbyt irytujący.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
When one is sick, visitors can be rather annoying.
Kiedy ktoś jest chory, goście mogą być nieco denerwujący.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This annoys me.
Wkurza mnie to.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Well, to me, he seems kind of annoying.
Mnie tam on wkurza.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
There were a lot of annoying insects flying around.
Było mnóstwo denerwujących owadów latających dookoła.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Tom is very annoying.
Tom jest bardzo denerwujący.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Tom knows what annoys Mary.
Tom wie, co drażni Mary.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I know exactly what you mean. Parents can be really annoying.
Dobrze wiem, co masz na myśli. Rodzice potrafią być naprawdę irytujący.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

causing irritation or annoyance: disagreeable, pestering, nettlesome, plaguey, plaguy, galling, teasing, vexing, pesky, bothersome, vexatious, pestiferous, irritating
the act of troubling or annoying someone: annoyance, red flag, mistreatment, exasperation, irritation, vexation


© dictionarist.com