approved in Polacco

pronuncia
a. zatwierdzony, uznany

Frasi Di Esempio

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com