austere in Polacco

pronuncia
a. surowy, srogi, skromny, prosty, ascetyczny, klasztorny

Frasi Di Esempio

At the same time, it creates a political and legal precedent by making the Stability Pact even more austere and lets the United States of America into the euro area through the back door.
Równocześnie stwarza on polityczny i prawny precedens, czyniąc pakt stabilności jeszcze bardziej surowym i wpuszcza Stany Zjednoczone Ameryki tylnymi drzwiami do strefy euro.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Let us be austere, but let us also be inventive.
Bądźmy surowi, ale też pomysłowi.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
(NL) In the current economic climate I find it self-evident that the European Parliament must put in place an austere budget.
(NL) W aktualnej sytuacji gospodarczej uważam za oczywiste, że Parlament Europejski musi przyjąć budżet oszczędnościowy.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This is a more austere budget, in line with what the Commission and Council requested.
Jest to budżet bardziej oszczędnościowy, zgodnie z tym, o co poprosiły Komisja i Rada.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

severely simple: plain, severe, stark, stern
of a stern or strict bearing or demeanor; forbidding in aspect: strict, nonindulgent, stern
practicing great self-denial: abstemious, spartan, ascetical, ascetic© dictionarist.com