bump in Polacco

pronuncia
n. uderzenie, wstrząśnięcie, wstrząs, guz, guzek, gula, bulwa, arystokrata
v. zderzać się, wyrżnąć, palnąć się, zderzyć się, wyrzynać

Frasi Di Esempio

So that is how I came to be bumping along in an uncomfortable cart, wrapped up in a wool rug.
W taki oto sposób doszło do tego, że telepałam się w niewygodnym wozie, zawinięta w wełniany dywan.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I bumped into your dad yesterday.
Wpadłem wczoraj na twojego tatę.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I bumped my head against the door and got a lump.
Wpadłem głową w drzwi i mam guza.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
(NL) I should like to give a rough list of actions that emit CO2, from someone I bumped into on the street yesterday.
(NL) Chciałabym przedstawić pobieżną listę czynności osoby, na którą wpadłam wczoraj na ulicy, czynności powodujących emisję CO2.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
If we really think that, frankly, we need our bumps felt!
Jeżeli rzeczywiście tak myślimy, szczerze mówiąc, powinniśmy popukać się w czoło!
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

1. lump: swelling, protuberance, nub, knob, bulge, speed bump
2. jarring impact: collision, bounce, jounce, jolt, jar, knock
3. sound: thud, bang, clap, crack, crash, thump, slap
4. run into: jar, jolt, collide with, shove, punch, prod© dictionarist.com