business in Polacco

pronuncia
n. sprawa, rzecz, interes, biznes, handel, przedsiębiorstwo, firma, kupiectwo, fach, rzemiosło, historia, ruchliwość
a. handlowy, służbowy, urzędowy

Frasi Di Esempio

First of all, you had the whole etiquette and protocol associated with the business world, which doesn’t resemble the occidental one at all!
Przede wszystkim jest cała etykieta i protokół związany ze światem biznesu, który w ogóle nie przypomina zachodniego!
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
For example, giving or receiving a business card from somebody needs to be done using both hands.
Na przykład wręczanie lub przyjmowanie od kogoś wizytówki musi odbywać się z użyciem obu rąk.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He also loves design and business.
Uwielbia też projektowanie i biznes.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He plans to go to university and continue business studies.
Planuje iść na uniwersytet i kontynuować studia biznesowe.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He runs his own food business, ‘Eureka’.
Prowadzi swój własny jedzeniowy biznes „Eureka”.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I love to travel, but as I run my own business, I cannot travel frequently.
Kocham podróżować, ale ponieważ prowadzę własną działalność, nie mogę podróżować zbyt często.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
My husband has his own business of car buying and selling, and he has shops in various counties.
Mój mąż ma własną firmę kupna i sprzedaży samochodów oraz sklepy w różnych lokalizacjach.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
There are teenagers who start their own business.
Są nastolatkowie, którzy rozpoczynają swój własny biznes.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Today, many businesses use his face and website for advertising.
Dziś wiele biznesów używa jego twarzy i strony internetowej w reklamach.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Well, actually it is a small family business: a restaurant.
Cóż, właściwie jest to mały, rodzinny biznes: restauracja.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it: chain, common carrier, house, partnership, business concern, underperformer, concern, agency, dealership, shipbuilder, manufacturing business, firm, division, business organization, franchise, brokerage, business organisation, manufacturer, business firm, maker, carrier, enterprise, processor
the activity of providing goods and services involving financial and commercial and industrial aspects: agribusiness, marketplace, publishing, market place, line of business, business enterprise, packaging, fishing, business activity, agriculture, transport, commercial enterprise, storage, field, real-estate business, publication, field of operation, mercantilism, manufacture, transportation, finance, employee-owned business, commercial activity, factory farm, butchery, market, construction, publicizing, discount business, tourism, butchering, building, commerce, commercialism, employee-owned enterprise, industry, touristry, shipping, printing, advertising, venturedictionary extension
© dictionarist.com