character in Polacco

pronuncia
n. głoska, litera, czcionka, znak, charakter, typ, cecha, figura, osoba, postać, osobowość, dziwak, armator
v. charakteryzować, odtwarzać, opisać, wpisać, odtworzyć, opisywać, wpisywać
a. charakterystyczny, postaciowy

Frasi Di Esempio

Once you find what you believe in, stand by them and you will develop in character.
Gdy tylko odnajdziesz to, w co wierzysz, trzymaj się tego, a rozwiniesz swój charakter.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Inni podziwiają ludzi o silnych charakterach, więc to na pewno przyniesie ci korzyści w przyszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He is quite a character.
To jest ktoś.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She is her mother's match in character.
Ona jest podobna z charakteru do matki.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She has totally changed her character.
Kompletnie zmieniła swój charakter.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Chinese characters are very beautiful.
Chińskie znaki są [bardzo] piękne.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Warning: unsupported characters are displayed using the '_' character.
Uwaga: nieobsługiwane znaki są wyświetlane w postaci: '_'.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
José showed himself to be a person of bad character.
Jose okazał się osobą o złym charakterze.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Who's your favorite video game character?
Jaka jest twoja ulubiona postać z gier komputerowych?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It's my favorite character.
To moja ulubiona postać.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com