clamour in Polacco

pronuncia
n. krzyk, wrzask, wrzawa, hałas, jazgot, napieranie, larum, barwa
v. wołać, wrzasnąć, larum: podnieść larum, gardłować, jazgotać, zajazgotać, protestować, rozbijać się

Frasi Di Esempio

What are these if not unemployment benefits, which we have defended with great clamour?
Czym one są, jeśli nie zasiłkami dla bezrobotnych, których zażarcie broniliśmy?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Users and merchants will be clamouring for more choice.
Użytkownicy i handlowcy będą głośno żądać większego wyboru.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We do not get anything like the clamour about hunting seals on behalf of wasps or woodlice or wolverines or worms.
Nikt nie podnosi wrzawy choćby zbliżonej do tej dotyczącej polowania na foki w sprawie os, stonóg, rosomaków czy dżdżownic.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Moreover, they are ineffective methods, which will not succeed in silencing or containing those who clamour for freedom and human rights.
Są to ponadto metody nieskuteczne, które ani nie uciszą, ani nie powstrzymają tych, którzy głośno domagają się wolności i praw człowieka.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Women in business, women at work - that is what we clamour for.
Kobiety w biznesie, kobiety w pracy - tego się domagamy.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I voted in favour because I agree that we need to respond swiftly to the research community, which has been clamouring for these changes.
Oddałem głos "za”, ponieważ zgadzam się, że musimy pilnie odpowiedzieć społeczności badawczej, która głośno domaga się wprowadzenia tego rodzaju zmian.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We will not stop clamouring for the release of Liu Xiaobo and of all those who are struggling for freedom in China.
Nie przestaniemy domagać się uwolnienia Liu Xiaobo i wszystkich walczących o wolność w Chinach.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Businesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
Przedsiębiorstwa we Flandrii już od dłuższego czasu domagają się takiego systemu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
They are risking their lives, clamouring to improve conditions and to start the transition to democracy by toppling the current regimes.
Oni ryzykują swoje życie, domagając się poprawy warunków i rozpoczęcia transformacji ku demokracji poprzez obalenie obecnych reżimów.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
If the public understood the European budget better, they might clamour a little louder for us to be harder on fraud.
Gdyby opinia publiczna lepiej rozumiała budżet UE, to nieco głośniej domagałaby się od nas bardziej zdecydowanej postawy wobec oszustw.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

make loud demands: clamor, demand
utter or proclaim insistently and noisily: express, verbalize, verbalise, give tongue to, utter, clamor
loud and persistent outcry from many people: clamoring, clamouring, cry, yell, shout, call, hue and cry, clamor, vociferation, outcrydictionary extension
© dictionarist.com