dehydrate in Polacco

pronuncia
v. odwodnić, odwadniać

Frasi Di Esempio

Dehydrated preserved milk for human consumption - Common organisation of the milk and milk products market - Additional rules on the common organisation of the milk and milk products markets (debate)
Odwodnione mleko konserwowane przeznaczone do spożycia przez ludzi - wspólna organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych - dodatkowe zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (debata)
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The first report submitted by the Commission contains amendments to the Council directive relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption.
Pierwszy wniosek Komisji zawiera zmiany do dyrektywy Rady odnoszącej się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Dehydrated preserved milk for human consumption (vote)
Odwodnione mleko konserwowane przeznaczone do spożycia przez ludzi (głosowanie)
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Children, who have weaker immune systems and whose bodies dehydrate faster, are particularly endangered.
Dzieci mają mniejszą odporność i szybciej odwadniają się, dlatego są szczególnie zagrożone.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

evaporate: desiccate, parch, dry, concentratedictionary extension
© dictionarist.com