essentiality in Polacco

pronuncia
n. życie

Frasi Di Esempio

It focuses on a very important aspect of the European Union and that is the absolute essentiality of ensuring food supplies to those who are starving or those who do not have a proper food supply.
Skupia się ono na bardzo istotnym aspekcie Unii Europejskiej, czyli bezwzględnej konieczności zapewnienia dostaw żywności tym, którzy głodują lub tym, którzy nie mają właściwego zaopatrzenia w żywność.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

basic importance: essentialness, importance, vitalness, indispensability, inessential, indispensableness, unessential, essential


dictionary extension
© dictionarist.com