exacting in Polacco

pronuncia
a. wymagający, wytężony, wytężający, wybredny

Frasi Di Esempio

I was thinking the exact same thing.
Myślałem dokładnie o tym samym.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Tom did the exact same thing Mary did.
Tom zrobił dokładnie tą samą rzecz, co Mary.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I forgot what the exact price was, but it was about 170 dollars.
Nie pamiętam jaka była dokładna cena, lecz wynosiła ona około 170 dolarów.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'm not sure of the exact date.
Nie jestem pewien dokładnej daty.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'm a professor, or rather an associate professor, to be exact.
Jestem profesorem, czy ściślej rzecz biorąc adiunktem.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Life is not an exact science, it is an art.
Życie, to nie nauki ścisłe, to sztuka.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I can't get at the exact meaning of the sentence.
Nie rozumiem właściwego znaczenia tego zdania.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In any case, you may read the exact wording I used in my speech.
W każdym razie może pani przeczytać moje wystąpienie w dokładnym brzmieniu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The most blatant example is the different treatment - or to be more exact the lack of treatment - of out-of-court settlement mechanisms in the White Paper.
Najbardziej uderzającym przykładem jest odmienne podejście - a żeby być precyzyjniejszym: brak podejścia - w białej księdze do mechanizmów pozasądowego rozstrzygania sporów.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I agree that you cannot draw an exact parallel between the Arctic and the Antarctic - I agree with the Commissioner there.
Zgadzam się, że nie można nakreślić dokładnej paraleli między Arktyką a Antarktyką - w tym względzie zgadzam się panią komisarz.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

severe and unremitting in making demands: strict, demanding, stern
requiring precise accuracy: exigent, demanding
having complicated nutritional requirements; especially growing only in special artificial cultures: fastidious


© dictionarist.com