lecture in Polacco

pronuncia
n. wykład, odczyt, prelekcja, referat
v. wykładać, wyłożyć

Frasi Di Esempio

They attended the lecture.
Byli obecni na wykładzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The lecture starts at 8 o' clock.
Wykład rozpoczyna się o ósmej.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The students are listening to a history lecture.
Studenci słuchają wykładu z historii.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
His lectures are very long.
Jego wykłady są bardzo długie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
All in all, I enjoyed the lecture.
Wykład był w sumie fajny.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
What's this lecture about?
O czym jest ten wykład?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Anyone can attend my lectures, but not everyone can understand them.
Każdy może uczęszczać na moje wykłady, ale nie każdy może je zrozumieć.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We listened to his lecture on the radio.
Wysłuchaliśmy jego wykładu w radio.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She was very bored during the lecture.
W czasie wykładu bardzo się nudziła.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We were really moved by his lecture.
Byliśmy naprawdę poruszeni tą lekturą.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com