position in Polacco

pronuncia
n. twierdzenie, pozycja, miejsce, sytuacja, stanowisko, położenie, postawa, praca, stan, godność, określić położenie
v. ustawiać, umieszczać, ustawić, umieścić

Frasi Di Esempio

After Tibby and the other girl left I turned my thoughts to my new position.
Gdy Tibby i druga dziewczyna wyszły, skierowałam myśli na swoją nową pozycję.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He prefers to find a job that has a lot of contact with people, so he is looking for a position in a beach bar.
Woli znaleźć pracę, która ma wiele kontaktu z ludźmi, więc szuka stanowiska w plażowym barze.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is normal because the common thing is for them to hold very interesting positions in their companies.
Jest to normalne, ponieważ ich wspólną cechą jest zajmowanie bardzo interesujących pozycji w swoich firmach.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
When I noticed brightly coloured fabric among the clothing items, the servant girls quickly reminded me of my new position.
Gdy zauważyłam wśród ubrań materiały w jasnych kolorach, służące szybko przypomniały mi o mojej nowej pozycji.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
What position do you hold?
Jakie masz stanowisko?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Whenever someone brings up politics, he always ends up reconsidering his positions on everything.
Kiedy ktoś podejmuje temat polityki, on zawsze potem musi przemyśleć swoje poglądy na wszystko.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We are not in a position to fulfill your expectations.
Nie jesteśmy w stanie spełnić państwa oczekiwań.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
What's the best sleeping position?
Jaka jest najlepsza pozycja do spania?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
You'd have done the same in my position.
Zrobiłbyś to samo na moim miejscu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'm not in a position to answer that question.
Nie jestem gotów odpowiedzieć na to pytanie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com