pretty in Polacco

pronuncia
a. ładny, piękny, urodziwy, przyjemny, nadobny, spory
adv. dosyć, bardzo, wcale

Frasi Di Esempio

Of course, this is done normally when things are very serious and you are pretty much sure you want to marry that girl.
Oczywiście, normalnie robi się to, gdy sprawy są bardzo poważne i jesteś prawie pewien, że chcesz ożenić się z tą dziewczyną.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
“That’s really pretty,” said Mrs. Emerson.
„To naprawdę ładne,” powiedziała pani Emerson.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She is more pretty than beautiful.
Jest bardziej ładna niż piękna.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Is she a pretty girl?
Jest ładną dziewczyną?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She is pretty, and what is better, very kind.
Jest piękna, a co więcej, uczciwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She is not only pretty, but also bright.
Jest nie tylko ładna, ale i bystra.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She is very pretty, isn't she?
Jest bardzo ładna, prawda?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The girl who lives next door is very pretty.
Ta dziewczyna, która mieszka obok jest bardzo ładna.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He can read pretty well.
On całkiem nieźle czyta.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The house is pretty.
Ten dom jest piękny.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

1. pleasant: excellent, delightful, fine, cheerful, splendid
2. attractive: lovely, beautiful, comely, fair, pleasing
3. considerable: ample, notable, large
4. somewhat: fairly, rather, moderately, tolerably, to some extent© dictionarist.com