risk in Polacco

pronuncia
n. ryzyko, hazard, narażenie, ubezpieczenie
v. ryzykować, ponieść ryzyko, odważyć się

Frasi Di Esempio

Now this might seem to be a dangerous job but in reality the risk to my health was minor.
Teraz ta praca może się wydawać niebezpieczna, ale w rzeczywistości ryzyko zagrażające mojemu zdrowiu było niewielkie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I hate taking risks.
Nienawidzę podejmowania ryzyka.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I can't ask you to take that sort of risk.
Nie mogę prosić cię o podjęcie takiego ryzyka.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Warning! Risk of suffocation. To avoid danger don't keep it near babies.
Ostrzeżenie! Istnieje ryzyko uduszenia. Aby uniknąć zagrożenia, nie zostawiaj tego w pobliżu niemowląt.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I won't risk it.
Nie będę tego ryzykować.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I felt it was worth the risk.
Czułem, że to było warte ryzyka.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I know what you've risked.
Wiem, co ryzykowałeś.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'm not going to take that risk.
Nie zamierzam tego ryzykować.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'm unwilling to risk that.
Nie chcę tego ryzykować.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I told you it was a risk.
Mówiłem ci, że to ryzykowne.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com