scold in Polacco

pronuncia
n. sekutnica, megiera
v. zrzędzić, besztać, karcić, łajać, złajać, rugać, skarcić, nakrzyczeć, fukać, wystrofować

Frasi Di Esempio

The professor scolded John for skipping class.
Nauczyciel wezwał Johna na dywanik za opuszczanie lekcji.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I'll scold him.
Ja skarcę go.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Don't scold her. She's too young to understand.
Nie karć jej. Jest zbyt mała, by to zrozumieć.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The teacher scolded his students severely.
Nauczyciel surowo ukarał swoich uczniów.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The boy neglected to water the plants, and he was scolded.
Chłopiec zaniedbał podlewanie roślin i został skarcony.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
Pamiętam, jak pan przewodniczący Pöttering skarcił nas, wyszydził i stwierdził, że kosztuje to fortunę.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Mr Schulz's scolding is therefore completely uncalled for.
Dlatego też wyrzuty pana posła Schulza są zupełnie nie na miejscu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
They endured the humiliation of being scolded and sent home for as long as they could, and eventually chose to avoid school more and more often, for which their parents were sentenced to prison.
Wytrzymywały upokarzanie w postaci rugania i odsyłania do domu jak długo dały radę, aż wreszcie coraz częściej decydowały, że nie pójdą do szkoły, za co ich rodzice zostali skazani na karę więzienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

1. admonish: berate, upbraid, censure, denounce, reprimand, reprove, blame
2. termagant: nag, shrew, virago, maenad© dictionarist.com