somebody in Polacco

pronuncia
n. człowiek ważny
pron. ktoś

Frasi Di Esempio

For example, giving or receiving a business card from somebody needs to be done using both hands.
Na przykład wręczanie lub przyjmowanie od kogoś wizytówki musi odbywać się z użyciem obu rąk.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
“I don’t believe it was open,” said Lester, standing back. “Somebody is playing a trick on us.”
„Nie wierzę, że były otwarte,” powiedział Lester, cofając się. „Ktoś sobie z nami pogrywa.”
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
“It is always somebody else that sees them,” said Barnes.
„Zawsze ktoś inny je widzi,” powiedział Barnes
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I really need to hit somebody.
Muszę komuś przywalić.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
For the world, you are somebody, but for somebody you are the world.
Dla świata jesteś kimś, ale dla kogoś jesteś światem.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Somebody knows that.
Ktoś to wie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Somebody has to be held accountable for his death.
Ktoś musi ponieść odpowiedzialność za jego śmierć.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Does somebody feel unwell?
Czy ktoś czuje się niedobrze?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Admittedly, this is an unrewarding task, but somebody has got to deal with it.
Wprawdzie jest to niewdzięczne zadanie ale ktoś musi się go podjąć.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Somebody wants to talk to you.
Ktoś chce z tobą porozmawiać.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

in solitude© dictionarist.com