spirit in Polacco

pronuncia
n. duch, dusza, umysł, nastrój, energia, ikra, spirytus, werwa, animusz, rozmach, bitność, alkohol, roztwór {chem.}

Frasi Di Esempio

She seems to be possessed by an evil spirit.
On wygląda na opętanego przez złego ducha.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I believe in the power of the spirit and will never leave you.
Wierzę, że siła ducha nigdy cię nie opuści.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I don't drink beer, only spirits.
Nie piję piwa, tylko alkohole.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The spirit of truth and the spirit of freedom — these are the pillars of society.
Duch prawdy i duch wiary - są to filary społeczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He lost his spirit.
Stracił zapał.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The players were in high spirits after the game.
Zawodnicy po grze byli w doskonałych nastrojach.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I hope that the next newly elected Parliament will create a new regulation on the authorisation of GMOs, based on the spirit of subsidiarity and transparency.
Mam nadzieję, że nowo wybrany Parlament przygotuje nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczania GMO w oparciu o zasadę pomocniczości i przejrzystości.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
For me, I hope that you will vote in the spirit in which I have put before you what I am trying to do.
Osobiście mam nadzieję, że zagłosują państwo w takim duchu, w jakim ja przedstawiłam państwu moje zamierzenia.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The same spirit should inspire us as we prepare for the Employment Summit.
Taki sam duch powinien przyświecać nam podczas przygotowań do szczytu ds. zatrudnienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In this spirit, I welcome the constructive proposals put forward in the de Larosièr report, as regards financial institutions.
W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję konstruktywne wnioski zaproponowane w sprawozdaniu pana de Larosièra, dotyczące instytucji finansowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com