traffic in Polacco

pronuncia
n. handel jakimś towarem, ruch, automobilowy: transport automobilowy
v. handlować, frymarczyć, przeszachrować, kupczyć

Frasi Di Esempio

After some time, we arrived at a place with much more traffic.
Po pewnym czasie dotarłyśmy do miejsca, w którym był znacznie większy ruch.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
When we left, we drove without knowing well into a road with less traffic.
Gdy wyjechałyśmy, pojechałyśmy bez odpowiedniej wiedzy na drogę o mniejszym ruchu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The bridge is open to traffic.
Most jest otwarty dla ruchu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I hope that neither of them was involved in the traffic accident.
Mam nadzieję, że nikogo z nich nie dotyczył ten wypadek.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He had a traffic accident.
On miał wypadek drogowy.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The city increased the number of traffic signals at major intersections.
Miasto zwiększyło liczbę świateł na głównych skrzyżowaniach.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The accident cause traffic chaos.
Wskutek tego wypadku na ulicy zapanował chaos.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Many people die in traffic accidents.
Wielu ludzi ginie w wypadkach drogowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Dick got in a traffic accident.
Dick miał wypadek samochodowy.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
dictionary extension
© dictionarist.com