wrong in Polacco

pronuncia
n. zło, krzywda, pokrzywdzenie, upośledzenie, opak, gwałt
v. krzywdzić, pokrzywdzić, upośledzać, skrzywdzić, upośledzić
a. pomylony, zepsuty, zły, grzeszny, niedobry, błędny, mylny, niewłaściwy, nieodpowiedni, niesłuszny
adv. fałszywie, źle, mylnie, niefortunnie, niedobrze, błędnie

Frasi Di Esempio

She had done nothing wrong.
Nie zrobiła nic złego.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We didn’t want anything going wrong!
Nie chciałyśmy, aby cokolwiek poszło nie tak!
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We wanted to have everything very well planned and that nothing would go wrong!
Chcieliśmy mieć wszystko bardzo dobrze zaplanowane i żeby nic nie mogło się nie udać!
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
“I heard Mrs. Bird tell Mrs. Dennison: ‘Come quick Amelia, something is wrong in Miss Arms’ room.’ I thought that she said that rather strangely.
„Usłyszałam panią Bird mówiącą do pani Dennison: 'Amelia, chodź szybko, coś nie tak w pokoju panny Arms.' Pomyślałam, że powiedziała to raczej dziwnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
“I thought you were going to say that,” said Mrs. Meserve. “So you are not surprised when I don’t talk of this easily, knowing that there is something wrong with the old Sargent house.”
„Myślałam, że to powiesz,” powiedziała pani Meserve. „Więc nie jesteś zdziwiona, kiedy nie mówię o tym z łatwością, wiedząc, że jest coś nie tak z domem starego Sargenta.”
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
“There is no point” said Meagle seriously. “There’s something wrong.”
„Nie ma sensu” powiedział poważnie Meagle. „Coś jest nie tak.”
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
“Oh my dears,” she said, “I only fell asleep, I didn’t do anything wrong…”
„Och, moi drodzy,” powiedziała, „ja tylko zasnęłam, nie zrobiłam nic złego...”
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It is you who is in the wrong.
To ty się mylisz.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I need to find out exactly what went wrong.
Muszę się dowiedzieć, co dokładnie poszło źle.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
She admitted that she was wrong.
Przyznała, że nie miała racji.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com