abstract in Rumeno

pronuncia
n. abstracţie, idee abstractă, extras, rezumat, sumar, compendiu, conspect, platnic, analiză
a. abstract, teoretic, dificil, abstrus
v. despărţi, extrage, sustrage, abstrage, abstractiza, rezuma, fura {fam.}, scoate, scădea

abstract in Inglese

a. abstract, abstractive, abstruse, remote, fine-spun, lunar, pure
adv. abstractly, notionally

Frasi Di Esempio

To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.
Pentru el, foamea era un concept abstract; el a avut întotdeauna suficientă mâncare.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It recognised that this is not an abstract economic debate, but a crisis that affects Europeans, their livelihoods and their well-being.
Este recunoscut faptul că nu este o dezbatere economică abstractă, ci o criză care îi afectează pe europeni, mijloacele de existenţă şi bunăstarea acestora.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We are speaking now about privacy in the era of the Internet and not privacy as an abstract notion.
Discutăm despre confidenţialitate în era internetului şi nu despre confidenţialitate ca noţiune abstractă.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
However, the concept itself remains so wide and abstract that some clarification would be desirable.
Conceptul în sine rămâne însă atât de vast şi de abstract, încât ar fi de dorit câteva lămuriri.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The EU affects EU citizens very often in an abstract way and its institutions are very difficult to understand.
UE afectează cetăţenii UE foarte des şi într-o măsură abstractă, iar instituţiile sale sunt foarte greu de înţeles.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In case this is too abstract we, the Socialist Group in the European Parliament, have set it all down in a position paper entitled 'For a Europe of Social Progress'.
În cazul în care acest lucru este prea abstract, noi, Grupul Socialist din Parlamentul European, am prevăzut totul într-un document de poziție intitulat "Pentru o Europă a progresului social”.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
European institutions, including Parliament, are far too abstract for the Community's citizens at the current moment.
Instituţiile europene, inclusiv Parlamentul, sunt mult prea abstracte pentru cetăţeanul comunitar în acest moment.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This is not an abstract point of law; it is a real argument.
Acesta nu este un aspect juridic abstract; este un argument real.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This is not merely an abstract concept; it is one that affects people's lives.
Acesta nu este doar un concept abstract; este unul care afectează vieţile oamenilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We must switch the focus from the fight against corruption, which is some abstract notion, to the fight against the corrupt.
Noi trebuie să deplasăm accentul de pe lupta împotriva corupţiei, care este o abstracţiune, pe lupta împotriva corupţilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com