body in Rumeno

pronuncia
n. corp, trup, corp neînsufleţit, cadavru, persoană {fam.}, individ, fizic, înfăţişare fizică, talie, parte principală, naos {bis.}, caroserie, fuzelaj {av.}, organizaţie, organ, colectivitate, colegiu, masă, mulţime, majoritate
v. reprezenta

Frasi Di Esempio

When the body is touched, receptors in the skin send messages to the brain causing the release of chemicals such as endorphins.
Atunci când organismul este atins, receptorii de la nivelul pielii trimit mesaje creierului, provocând eliberarea de substanțe chimice, cum ar fi endorfinele.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
What is a friend? A soul that lives in two bodies.
Ce este un prieten? Un suflet ce sălășluiește în două trupuri.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The average human body contains enough bones to make an entire human skeleton.
Corpul uman obișnuit conține îndeajuns de multe oase încât să compună un întreg schelet uman.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
As you know, the Eurogroup is right now, and will continue to be after the Lisbon Treaty comes into force, an informal body.
După cum ştiţi, Eurogrupul este în prezent un organism informal şi va rămâne aşa şi după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Now, more than ever, we are realising the importance of the role that can be played by a body such as the Human Rights Council (HRC).
Acum, mai mult ca niciodată, ne dăm seama de importanţa rolului ce poate fi jucat de o instituţie precum Consiliul ONU pentru drepturile omului.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The hope for peace and security for those concerned vanished in the smoke of Gaza and under the bodies of the dead, and of the children, and of the women, and of the men, and of the wounded.
Speranţele de pace şi securitate ale celor implicaţi au dispărut în fumul negru din Gaza şi sub cadavrelor celor ucişi, copii, femei, bărbaţi şi sub corpurile celor răniţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I call on this Parliament and all EU bodies to impose trade sanctions on Israel immediately and to keep them in place until a meaningful ceasefire is agreed.
Cer Parlamentului şi tuturor organismelor UE să impună sancţiuni comerciale imediate Israelului şi să le menţină până la un acord de încetare efectivă a focului.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In June 2007 the Convention and the non-legally binding recommendation were adopted by the governing body of the International Labour Organization.
Convenţia şi recomandarea care nu este obligatorie legal au fost adoptate în iunie 2007 de către organismul director al Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Mr President, if the European Union is to be for the citizens, rather than for the Eurocrats, then it obviously must be more transparent, as must the activities of the European Union's bodies.
Domnule preşedinte, dacă Uniunea Europeană există pentru cetăţeni mai degrabă decât pentru eurocraţi, atunci trebuie bineînţeles să fie mai transparentă, la fel ca şi activităţile organismelor Uniunii Europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
There must be transparency within public bodies, but not within the parties, the privacy of whose debates must be guaranteed.
Trebuie să existe transparenţă în cadrul organismelor publice, dar nu în cadrul partidelor, confidenţialitatea dezbaterilor acestora trebuind garantată.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com