brave in Rumeno

pronuncia
v. înfrunta, sfida, întâmpina cu curaj, dispreţui
a. brav, curajos, viteaz, cavaleresc, bărbătesc, admirabil, arătos, minunat, frumos {înv.}, semeţ

Frasi Di Esempio

He tried to be brave while he was being held hostage.
A încercat să fie curajos în timp ce era ţinut ostatic.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
If the answer to these questions is yes, then we should all commend as brave the Israeli Government for their action in Gaza.
Dacă răspunsul la aceste întrebări este afirmativ, atunci ar trebui cu toţii să elogiem guvernul israelian pentru acţiunile întreprinse în Gaza.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In my opinion, an own-initiative should be a brave - sometimes even provocative - document, free of the old dogmas.
În opinia mea, o iniţiativă proprie ar trebui să fie un document curajos - uneori chiar provocator - eliberat de vechile dogme.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
'Don't forget us' is what your brave countrymen said.
Vitejii dumneavoastră conaţionali au spus: "nu ne uitaţi”.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Let us acknowledge that and be radical and brave.
Să recunoaştem acest lucru şi să fim radicali şi curajoşi.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Unfortunately, we have no brave and visionary Commission President.
Din păcate, nu avem un Preşedinte al Comisiei curajos şi vizionar.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Just because no one is brave enough and resolute enough to tell people this and to carry out this abolition, we are all still suffering under this unspeakable regulation.
Doar pentru că nimeni nu este destul de curajos şi de hotărât pentru a le spune oamenilor aceasta şi pentru a realiza abrogarea, încă mai suferim din cauza acestui regulament îngrozitor.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
However, we have to understand that as a result of Italy's actions, the number of immigrants that have chosen to brave the hazardous journey and risk their lives have decreased considerably this year.
Cu toate acestea, trebuie să înţelegem că, în urma acţiunilor Italiei, numărul imigranţilor care au ales să se aventureze în periculoasa călătorie şi să îşi rişte vieţile a scăzut considerabil în acest an.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Today's Russia is not brave enough to face this horrific truth.
Rusia de astăzi nu este destul de curajoasă pentru a face față acestui adevăr înfiorător.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I do not think that President Klaus will be able to hold out, I hope that he does; he is a fine and brave man.
Nu cred că preşedintele Klaus va reuşi să reziste, sper totuşi că o va face; este un om bun şi curajos.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
© dictionarist.com