clamour in Rumeno

pronuncia
n. zgomot, gălăgie, plângere zgomotoasă, vociferări, reclamaţie, strigăt puternic
v. face gălăgie, reclama zgomotos, striga, vocifera

Frasi Di Esempio

It is to listen to the clamour that is filling the streets and squares of our cities.
Rolul nostru este de a asculta vociferările de pe străzile şi din pieţele oraşelor noastre.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
What are these if not unemployment benefits, which we have defended with great clamour?
Ce sunt aceştia, dacă nu ajutoare de şomaj pe care le-am apărat cu îndelungi vociferări?
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Users and merchants will be clamouring for more choice.
Utilizatorii şi comercianţii vor solicita mai multe opţiuni.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We do not get anything like the clamour about hunting seals on behalf of wasps or woodlice or wolverines or worms.
Nu avem parte de aceleaşi proteste aprinse ca cele împotriva vânătorii de foci atunci când vine vorba de viespi, câinele-babei, jderi sau viermi.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Moreover, they are ineffective methods, which will not succeed in silencing or containing those who clamour for freedom and human rights.
Mai mult, sunt metode ineficiente, care nu vor reuşi să-i reducă la tăcere sau să-i oprească pe cei care luptă pentru libertate şi pentru drepturile omului.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The Colombian people are clamouring for peace, and this agreement is definitely deserved.
Poporul columbian pledează pentru pace, iar acest acord este, fără îndoială, unul meritat.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I voted in favour because I agree that we need to respond swiftly to the research community, which has been clamouring for these changes.
Am votat pentru deoarece sunt de acord că trebuie să oferim un răspuns rapid comunităţii ştiinţifice, care a manifestat pentru aceste schimbări.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We will not stop clamouring for the release of Liu Xiaobo and of all those who are struggling for freedom in China.
Nu ne vom opri din insistențele noastre privind eliberarea dlui Liu Xiaobo și a tuturor celor care luptă pentru libertate în China.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Businesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
Întreprinderile din Flandra solicită un astfel de sistem de multă vreme.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
They are risking their lives, clamouring to improve conditions and to start the transition to democracy by toppling the current regimes.
Ei își riscă viața, solicită vehement îmbunătățirea condițiilor și începerea tranziției către democrație prin răsturnarea regimurilor actuale.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

make loud demands: clamor, demand
utter or proclaim insistently and noisily: express, verbalize, verbalise, give tongue to, utter, clamor
loud and persistent outcry from many people: clamoring, clamouring, cry, yell, shout, call, hue and cry, clamor, vociferation, outcry


dictionary extension
© dictionarist.com