distressing in Rumeno

pronuncia
a. dezolant, dureros, jalnic

Frasi Di Esempio

I would ask the Commission what they are doing to ensure that horses are slaughtered in their countries of origin, without having to undergo long and distressing journeys to consuming countries.
Doresc să întreb Comisia ce face aceasta pentru a se asigura că aceştia sunt sacrificaţi în ţara lor de origine, fără să trebuiască să efectueze călătorii lungi şi epuizante către ţările consumatoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I can understand the distress and the dreams of migrants, but we do not have the scope and even less so the means to accommodate all those who are destitute in the world.
Înţeleg situaţia dificilă şi visurile imigranţilor, dar nu ne putem permite şi nici nu avem mijloacele necesare pentru a-i adăposti pe toţi aceia care sunt nevoiaşi în lume.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He said, in deep distress, 'Hamas will say that it has won when this attack is finished, and Israel will say that it has won, but in reality it is we civilians who are dead.'
A spus, cu adâncă durere, că "Hamas va susţine că a câştigat atunci când se vor încheia atacurile, iar Israelul va spune, de asemenea, că a câştigat, dar, în realitate, noi, civilii, suntem victimele”.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I would like to raise an issue which is a cause of deep distress.
Aş dori să ridic o problemă care constituie cauza unei suferinţe profunde.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The Member States, for their part, are allegedly necessarily deaf to their distress, repressive and too slow to take decisions.
Din punctul lor de vedere, statele membre nu le iau în seamă problemele, sunt represive şi iau decizii mult prea lent.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I am talking specifically about the independent authority that is to be set up to make what is always a very difficult decision: whether to admit a vessel in distress into a place of refuge.
Mai precis, mă refer la autoritatea independentă care se va constitui pentru a lua decizia - întotdeauna dificilă - de a accepta sau nu o navă naufragiată într-un loc de refugiu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.
De asemenea, am sporit exigenţa condiţiilor privitoare la adăpostul acordat navelor naufragiate.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Reinforced rules on the accommodation of ships in distress in a place of refuge will make sure we can prevent shipping accidents from turning into environmental disasters.
Regulile îmbunătăţite cu privire la acceptarea navelor naufragiate într-un loc de refugiu vor asigura evitarea transformării accidentelor navale în dezastre ecologice.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I believe that ships in distress must be received in specially equipped areas where they can be given the assistance they need.
Consider că navele aflate în pericol trebuie să fie primite în zone special amenajate, în care acestea pot beneficia de asistenţa de care au nevoie.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The aim is to have high-quality authorities - for the accommodation of ships in distress, for example - in all Member States.
Scopul este de a avea autorităţi de calitate - care să se ocupe de găzduirea navelor în situaţii dificile, de exemplu, în toate statele membre.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

causing distress or worry or anxiety: heavy, distressful, perturbing, troubling, disturbing, worrying, worrisome
bad; unfortunate: sad, bad, pitiful, lamentable, deplorable, sorry


© dictionarist.com