exacting in Rumeno

pronuncia
a. exigent, pretenţios, extenuant, sever, aspru

Frasi Di Esempio

Therefore, we should fight for the exact composition of industrial feedstuffs to be declared.
Prin urmare, trebuie să luptăm pentru declararea compoziţiei exacte a furajelor industriale.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Despite the fact that pre-commercial procurement provides some simplification, the whole process is very exacting.
În pofida faptului că achiziţiile înainte de comercializare asigură o oarecare simplificare, întregul proces presupune numeroase exigenţe.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
- (FR) Madam President, as my fellow Members have reminded us, this storm has exacted a heavy toll.
- (FR) Doamnă preşedintă, după cum au amintit şi colegii mei, această furtună a avut urmări dezastruoase.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We will, I hope, find out the exact trail of events so that we can avoid a similar occurrence.
Sper că vom putea reconstitui cu exactitate firul evenimentelor, pentru a evita o situaţie similară.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
On top of this, the exact percentage of weight has to be indicated for highlighted feed materials, and in the case of voluntary labelling.
În plus, procentul de greutate exact pentru materiile prime pentru furaje evidenţiate trebuie indicat şi în acest caz de etichetare voluntară.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Moreover, the most inquisitive among us will even be able to request the exact composition.
În plus, cei mai curioşi dintre noi vor putea chiar solicita compoziţia exactă.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Unfortunately, this is not even the first or the last time, because we will soon be voting on the Medina report, which does the exact same thing.
Din păcate, aceasta nu este nici prima şi, cu siguranţă, nici ultima oară, pentru că în curând vom vota asupra raportului Medina, care face exact acelaşi lucru.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
If it was, this new instrument would become ineffective, seeing as its exact aim is to prevent development funds from being used for other purposes.
În acest caz, acest nou instrument ar deveni ineficient, având în vedere că obiectivul său este chiar împiedicarea folosirii fondurilor pentru dezvoltare în alte scopuri.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
They can follow a similar life path to their parents or do the exact opposite.
Pot urma drumul părinţilor lor sau pot să facă exact invers.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
For this exact purpose, Macedonia passed new legislation in 2008 at break-neck speed, that now turns out to be inconsistent with our prevailing views on careful democratic decision making.
În acest scop precis, Macedonia a adoptat o legislaţie nouă în 2008 extrem de rapid, care acum se dovedeşte a fi inconsecventă cu opiniile noastre predominante legate de procesul decizional democratic atent.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

severe and unremitting in making demands: strict, demanding, stern
requiring precise accuracy: exigent, demanding
having complicated nutritional requirements; especially growing only in special artificial cultures: fastidious© dictionarist.com