faulty in Rumeno

pronuncia
a. defect: cu defecte, greşeală: cu greşeli, greşit, defectuos, imperfect, vinovat, păcătos

Frasi Di Esempio

Whatever is bad or faulty about the USA must be assessed accordingly, but whatever is good and could help us to realise the objectives of the EU should be appreciated.
Orice este rău sau greşit cu privire la SUA trebuie să fie evaluat în consecinţă, dar şi tot ceea ce este bun şi ne-ar putea ajuta la realizarea obiectivelor UE ar trebui să fie apreciat.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In the coming months, we shall be holding bilateral meetings with Member States to discuss the extremely numerous cases of faulty transposition and application.
În lunile următoare, vom organiza reuniuni bilaterale cu statele membre pentru a discuta cazurile extrem de numeroase de transpunere şi aplicare incorectă.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
In my view, it is a faulty understanding of an open market to say we should open it and see where we go from there.
În opinia mea, este o înţelegere greşită a pieţei deschise să susţinem deschiderea acesteia şi să vedem care vor fi consecinţele.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
- (CS) - Madam President, ladies and gentlemen, the crisis in the dairy produce sector shows that the entire European system of quota-based regulation is faulty and ineffective.
- (CS) - Dnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, criza din sectorul produselor lactate indică faptul că întregul sistem european de reglementări bazate pe cote este deficient şi ineficient.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
What is more, your line of reasoning is also faulty, as you are presuming that the two markets are the same size.
Mai mult, raţionamentul dvs. este, de asemenea, defectuos, deoarece consideraţi că aceste două pieţe au aceeaşi mărime.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This Europe is faulty, and northern European citizens will soon refuse to pay any more for your mistakes and for the lax socialist governments in these countries.
Această Europă nu funcţionează bine, iar cetăţenii nord europeni vor refuza în curând să mai plătească pentru greşelile voastre şi pentru guvernele socialiste indolente ale acestor state.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
If our analysis is faulty, our solutions will likewise be faulty.
Dacă analiza noastră este incorectă, este foarte probabil ca şi soluţiile noastre să fie incorecte.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The United States market regulator approved the operation of the faulty installation 10 days before the accident.
Autoritatea de reglementare a pieţei americane a aprobat funcţionarea instalaţiei defectuoase cu zece zile înainte de accident.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This is partly due to the weak institutions in the recipient countries, but it is also due to faulty incentive structures and a lack of documented accountability.
Acest fapt se datorează parțial instituțiilor fragile din țările beneficiare, însă și structurilor de stimulare deficitare și lipsei de responsabilitate documentată.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
On the one hand, it is important to reduce the risk of losses and to minimise the potential for faulty decision making at a management level.
Pe de o parte, este important să reducem riscul pierderilor şi să minimizăm potenţialul pentru decizia greşită la un nivel de gestionare.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

having a defect: imperfect, defective
characterized by errors; not agreeing with a model or not following established rules; the wrong side of the road": incorrect, wrong, inaccurate


© dictionarist.com