livelihood in Rumeno

pronuncia
n. trai, mijloace de trai, întreţinere

Frasi Di Esempio

This means that people's livelihoods are being destroyed.
Aceasta înseamnă că mijloacele de existenţă ale cetăţenilor sunt distruse.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It recognised that this is not an abstract economic debate, but a crisis that affects Europeans, their livelihoods and their well-being.
Este recunoscut faptul că nu este o dezbatere economică abstractă, ci o criză care îi afectează pe europeni, mijloacele de existenţă şi bunăstarea acestora.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This is not a forward-looking concept which would stop people from worrying about the loss of their livelihoods.
Acesta nu este un concept orientat spre viitor care va înlătura îngrijorările cetăţenilor privind pierderea mijloacelor de existenţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This will produce jobs for thousands of people, thus providing them with a livelihood.
Astfel se vor crea locuri de muncă pentru mii de persoane şi se vor asigura surse de venit.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Normally the first day in such meetings is devoted to the serious effects for the region, its wildlife, the livelihood of its people, and so on, because of global warming.
În mod normal, prima zi a acestor reuniuni este dedicată efectelor grave pentru regiune, pentru fauna acesteia, pentru traiul locuitorilor săi şi aşa mai departe, din cauza încălzirii globale.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I want to stress that we want to go beyond just enhanced multilateral cooperation and dialogue; we want to ensure that the safety of the environment and the livelihoods of the people are protected.
Vreau să subliniez că dorim să depăşim simpla cooperare multilaterală intensificată şi dialogul; dorim să ne asigurăm că sunt protejate siguranţa mediului şi nivelul de trai al locuitorilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Hundreds, even thousands, of coastal residents are losing their jobs, although for centuries this has been their main livelihood.
Sute, chiar mii de locuitori din zona de coastă îşi pierd locul de muncă, deşi, de secole, aceasta a fost principala lor sursă de venit.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
If we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.
Dacă le luăm singura sursă de venit, aceştia nu vor avea nicio şansă de supravieţuire din punct de vedere economic.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The PSE Group also considers it important to intervene as little as possible in the traditional livelihoods of indigenous peoples.
Grupul PSE consideră totodată că este important să intervenim cât mai puţin în sursele de venit ale populaţiilor indigene.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This matter has not been discussed thoroughly enough and no account has been taken of the poor people whose livelihood this will take away without offering them anything else in its place.
Această problemă nu a fost discutată în profunzime şi nu au fost luaţi în considerare oamenii săraci care îşi vor pierde sursele de venit fără să primească altceva în schimb.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

the financial means whereby one lives: living, meal ticket, resource, creature comforts, subsistence, support, comforts, conveniences, amenities, maintenance, bread and butter, sustenance, keep


© dictionarist.com