rise in Rumeno

pronuncia
n. ridicare, înălţare, creştere, urcare, dezvoltare, mărire, avansare, progres, origine, naştere, sursă, izvor, adaos
v. urca: se urca, înălţa: se înălţa, ridica, răsări, urca, apărea, arăta, zări, creşte, naşte, izvorî, sălta, răscula: se răscula, scula, ridica: se ridica, deştepta: se deştepta, scula: se scula, apropia: se apropia de

Frasi Di Esempio

The GNP will rise at nearly a 4. 5% annual rate.
PNB-ul va creşte cu o rată anuală în jur de 4-5%.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Prices rose higher and higher.
Preţurile sunt tot mai mari.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
This rose is very beautiful.
Acest trandafir este foarte frumos.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Experts say coffee prices are rising mainly because people are willing to pay more.
Experții spun că prețul cafelei crește în primul rând pentru că oamenii sunt dispuși să plătească mai mult.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
He wondered how many times the sun would rise before his salary would.
El s-a întrebat de câte ori trebuia soarele să se înalțe pe cer pănă ce salariul său să crească.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
It thus contains adverse effects of expectations of rising deficits and debt on risk premia and private consumption and investment.
Vor fi limitate, deci, efecte adverse ale aşteptărilor de creştere a deficitelor şi datoriilor privind primele de risc şi consumul şi investiţiile private.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
That is why medicine prices have been rising disproportionately on European markets.
Din această cauză, preţurile medicamentelor cresc disproporţionat pe pieţele europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Your activity will become even more difficult with the rising political tensions related to the European election campaign.
Activitatea dumneavoastră va deveni chiar şi mai dificilă odată cu creşterea tensiunilor politice legate de campania de alegeri europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Finally, I would like to draw attention to the rise of extremism, anti-Semitism and xenophobia in Europe.
În cele din urmă aş dori să atrag atenţia asupra creşterii extremismului, antisemitismului şi xenofobiei în Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
If we give the Palestinians in the West Bank a hope of life, they will rise up against Hamas and they will rid us of Hamas.
Dacă oferim palestinienilor din Cisiordania o speranţă de viaţă, aceştia se vor ridica împotriva Hamas şi vom scăpa de Hamas.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

1. promotion: advance, elevation
2. ascent: upsurge, mounting, rising, upgrade
3. increase: intensifying, swelling, enlargement, inflation, acceleration, augmentation, addition
4. source: beginning, origin, start, commencement
5. arise: get up, stand up
6. oppose: resist, revolt, rebel
7. happen: occur
8. begin: originate, arise, emerge, emanate, proceed, issue© dictionarist.com