scold in Rumeno

pronuncia
n. drăcoaică, femeie gâlcevitoare, paceaură, viespe, caţă
v. mustra, dojeni, certa, bombăni, ciondăni, cârti, sfădi, beşteli, admonesta

Frasi Di Esempio

When she was late, I felt like scolding her, but I held my tongue.
Când a întârziat, am vrut s-o cert, dar m-am stăpânit.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Strange to say, the teacher didn't scold me.
Curios, profesorul nu m-a certat.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
If I scold you, it is that I want you to improve.
Dacă te cert, e pentru că vreau să te perfecţionezi.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
I remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
Îmi amintesc cum Preşedintele Pöttering ne-a mustrat, ne-a ridiculizat şi ne-a vorbit de costurile foarte ridicate.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Mr Schulz's scolding is therefore completely uncalled for.
Prin urmare, mustrarea domnului Schulz este absolut nemeritată.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

1. admonish: berate, upbraid, censure, denounce, reprimand, reprove, blame
2. termagant: nag, shrew, virago, maenad© dictionarist.com