severe in Rumeno

pronuncia
a. sever, aspru, strict, riguros, auster, apăsător, serios, greu, minuţios, ridicat, tăios, sobru, cumplit, puternic, straşnic, tiranic, violent, aprig, amar, mare, intens, sarcastic, ironic, biciuitor

Frasi Di Esempio

(BG) Ladies and gentlemen, in the light of the intense economic crisis and severe consequences of the gas conflict, synergy is required among all the national and European institutions.
(BG) Doamnelor şi domnilor, în lumina crizei economice acute şi a consecinţelor grave ale conflictului gazelor naturale, este necesară o sinergie în rândul tuturor instituţiilor naţionale şi europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Last of all, I would like to say that in our case, the Bulgarian Government is also coming in for severe criticism.
În ultimul rând, aş dori să spun că, în cazul nostru, se pare că şi Guvernul bulgar va primi nişte critici foarte aspre.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Because, when we consider the plight of the millions of citizens in Europe suffering in this severe winter, we cannot be calm here.
Deoarece, dacă luăm în considerare milioanele de cetăţeni din Europa care suferă în această iarnă grea, nu putem fi calmi.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Member of the Commission. - Mr President, we are currently living through one of the most severe energy crises in European history, comparable with the oil crises that we had in the 1970s and 1980s.
Membru al Comisiei. - Domnule președinte, în prezent ne confruntăm cu una dintre cele mai aspre crize energetice din istoria Europei, comparabilă cu criza petrolului pe care am avut-o în anii 70 și 80.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Simplele declaraţii sunt insuficiente în faţa unei astfel de crize umanitare grave.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Mr President, the murder of prisoners of war and of civilians captured during wartime constitutes one of the most severe violations of international law.
Domnule Preşedinte, omorârea prizonierilor de război şi a civililor capturaţi pe timp de război constituie una dintre cele mai grave încălcări ale dreptului internaţional.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The more severe the winter the greater the certainty that the Russian Federation will turn off the gas supply to European countries.
Cu cât este mai grea iarna, cu atât mai sigur este că Federaţia Rusă va opri aprovizionarea cu gaz a ţărilor europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, paedophile organisations are a threat to citizens and, as such, should be treated like mafia or terrorist organisations, with special, severe laws.
Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, organizaţiile de pedofilie sunt o ameninţare pentru cetăţeni şi, în consecinţă, ar trebui tratate la fel ca mafia sau organizaţiile teroriste, cu legi speciale, severe.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
All Member States must therefore be vigilant, special legislation must be introduced, and this outrage, this horrible threat to society, must be addressed with special and extremely severe laws.
De aceea toate statele membre trebuie să fie vigilente, trebuie introdusă o legislaţie specială, iar acestei ruşini, acestei ameninţări oribile la adresa societăţii, trebuie să i se răspundă cu legi speciale şi extrem de severe.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We can overcome this phenomenon only when there are severe legal sanctions and when we consistently make use of them.
Putem învinge acest fenomen numai dacă există sancţiuni juridice severe şi dacă le folosim în mod unitar.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!

Sinonimi

intensely or extremely bad or unpleasant in degree or quality: intense, terrible, wicked
very strong or vigorous: knockout, hard, strong
severely simple: plain, austere, stark, stern
unsparing and uncompromising in discipline or judgment: strict, spartan, nonindulgent
causing fear or anxiety by threatening great harm: grievous, life-threatening, dangerous, critical, serious, grave
very bad in degree or extent: bad© dictionarist.com