shrink in Rumeno

pronuncia
v. scurta: se scurta, contracta: se contracta, strâmta: se strâmta, îngusta, scoroji, burduşi, coşcovi, zgârci, micşora: se micşora, împuţina: se împuţina, scădea, da: se da înapoi, retrage: se retrage, pregeta, retracta, strânge, cocoloşi

Frasi Di Esempio

The global food problem is increasing rather than shrinking and affects all grassroots classes, not only in the less developed countries, but also in the more developed countries.
Problema globală a hranei este mai degrabă în creştere, decât în scădere, şi afectează toate clasele populare, nu numai pe cele din ţările mai slab dezvoltate, ci şi pe cele din ţările mai dezvoltate.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We will thus succeed in shrinking the informal economy market and putting an end to the incentive to migrate that arises from the possibility of working illegally.
În felul acesta vom reuşi să reducem piaţa economiei subterane şi să punem capăt factorului de atracţie al migraţiei reprezentat de posibilitatea de a muncii fără forme legale.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
- (PL) Madam President, although 70% of the earth's surface is made up of water, our water reserves, especially of drinking water, are shrinking at a frightening rate.
Doamnă preşedintă, deşi 70% din suprafaţa pământului este reprezentată de apă, rezervele noastre de apă, mai ales de apă potabilă, se reduc într-un ritm înfricoşător.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Although the price of oil is going down at the moment, it is only because the global economy is shrinking.
Deşi preţul petrolului este în scădere momentan, acest lucru se datorează doar faptului că economia mondială este în regres.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The IMF estimates that global GDP will shrink by 1%, while the World Bank estimates a fall of 2%.
FMI estimează că PIB-ul global va scădea cu 1%, în timp ce Banca Mondială estimează o scădere de 2%.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We can see that the share allocated to the French regions is continually shrinking.
Se poate observa că partea alocată regiunilor franceze scade încontinuu.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The Greenland icecap is shrinking by more than 100 cubic kilometres every year.
Calota glaciară a Groenlandei se reduce cu peste 100 de kilometri cubi în fiecare an.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
We know that the shrinking Greenland ice alone could result in an increase in sea levels of up to two metres.
Ştim că numai reducerea calotei Groenlandei ar putea duce la o creştere a nivelului mărilor de până la doi metri.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
The particular difficulties of the times in which we are living are obvious when we add to these problems the present lack of confidence in the markets and the shrinking of investment.
Dificultăţile deosebite ale perioadei în care trăim sunt evidente atunci când adăugăm la aceste probleme lipsa actuală de încredere în pieţe şi scăderea investiţiilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
Next year, all but one of the Member States risk exceeding the 3% deficit ceiling, and our collective GDP has shrunk by 4.7% since the beginning of 2008.
Anul viitor, toate statele membre, cu o singură excepţie, riscă să depăşească pragul de 3 % al deficitului, iar PIB-ul nostru comun s-a redus de la începutul anului 2008 cu 4,7 %.
pronunciation pronunciation pronunciation Segnala un errore!
dictionary extension
© dictionarist.com